Over LETS

LETS Ruil Culemborg

Waarom gebruiken we LETS?

 

 

Mensen hebben allerlei verschillende redenen om lid te worden van een lokale ruilkring:

 

  • Omdat het de economie wat socialer maakt. In een vereniging leer je elkaar kennen. Spullen en diensten verhandelen wordt zo minder anoniem.
  • Omdat de lokale munteenheid onder controle blijft van de plaatselijke leden. Er kan niet mee gespeculeerd worden. De waarde en werking bepalen we zelf.
  • Omdat iedereen binnen LETS gelijkwaardig is. Een notaris krijgt voor een uur werk evenveel betaald als een schoonmaker.
  • Doordat onze munt – Kuiltje – niet buiten Culemborg kan worden uitgegeven verdwijnt ons geld niet naar het buitenland. Dat versterkt de Culemborgse economie.
  • Door het lokale karakter kopen we minder spullen die van ver komen, dus minder transport en in dat opzicht goed voor het milieu en het klimaat.
  • Omdat LETS geen rente heft of betaalt op je saldo. Daardoor wordt voorkomen dat mensen met geld steeds rijker worden en anderen steeds armer.

 

Kortom, door lid te worden van een ruilkring draag je een steentje bij aan een mooiere wereld.